Göllü Köyü

Hoş Geldiniz

Atasözlerimiz

           YÖREMİZDE ÇOK KULLANILAN ATASÖZLERİ

Adam sel, kadın göldür.

Akılsız köpeği, yol gocatır.

 

 

Akşamın hayrından, sabahı şerri daha iyidir.

Babanın akçası, ananım bohçası.

Bitli baklanın, kör alıcısı olur.

El ile gelen, düğün bayram.

El kalkmış olur,vade yetmiş olur.

Gün doğmadan, neler doğar.

Güvenme dayına ,ekmek al yanına.
Hak var, rahmet var.

Kar yağdığı gün tozar.

Yumurtanın boklusu, höllükte kalır.

Ne umarsın bacından, bacın ölüyor acıdan.

Sabah ola, hayır ola.

Sevmediğin ot, başucunda biter.

Kahpe içerden olunca ,kapı kilit tutmaz.

Harman yelinen , düğün elinen.

At yediği yemi ,kendi artırır

Akılsız kafanın taban çeker zorunu.

Ar yiğidi kambur eder.

Az sadaka çok bela defeder.

Borç yiğidin kamçısıdır.

O ne bilir bayramı; hörp hörp içer ayranı.

Elin gülü ,ele kokmaz.

Görünen dağın ardı yakındır.

Kendi başını deremeyen, gelin başı derermiş.

Mataralı pabucun, sıtaralı topuğu olur.

Ömür biter iş bitmez.

Sekiz günlük ömre ,sekiz günlük nafaka gerek.

Yalamayınca doyulmaz ,yıkamayınca giyilmez.

Gün gönü, gön ayağı sıkar.

İnine sığmayan tilki; kuyruğuna çan takar.

Sıpalı eşek deste bozar.

Yeni testi , suyu soğuk tutar

Bizim köyde erkek eşekler sıpa taşımaz.